Team

Er werkt een vast team dat bestaat uit zeer ervaren pedagogisch medewerksters. De leidinggevende van het team is Madelien de Regt. Het team is divers en bestaat uit 10 pedagogisch medewerksters,
plus de directie die bestaat uit Pim Hermeling, Ineke van Tol en Madelien de Regt. Het hele team is al geruime tijd werkzaam op De Kleine Prins.

Kinderdagverblijf De Kleine Prins team pedagogen

Directie
Pim Hermeling, Ineke van Tol, Madelien de Regt

Leidinggevende Madelien de Regt

Pedagogisch medewerksters
Maureen, Aster, Johanna (babygroep), Jessica, Maura, Precious (dreumesgroep), Fatima, Asha, Aviv (peutergroep), Jessica & Roos (BSO)

Pedagogisch coach
Suzanne Smit