Over ons

Team
De Kleine Prins heeft een vast team van pedagogisch medewerkers. Bijna alle PM-ers werken al geruime tijd bij De Kleine Prins. 

Directie
Pim Hermeling, Ineke van Tol, Madelien de Regt

Leidinggevende Madelien de Regt

Pedagogisch medewerksters
Maureen, Aster, Bouchra (babygroep), Jessica, Maura, Fatima (dreumesgroep), Fatima, Asha, Aviv (peutergroep), Nike & Maura (BSO)

Pedagogisch coach
Suzanne Smit


Ouders
We vinden het leuk als ouders bereid zijn een zekere inspanning voor De Kleine Prins te leveren. Bijvoorbeeld door te helpen bij een festiviteit en/ of een klusdag. Of door een keertje voor te komen lezen.  Niets is verplicht, we vinden het vooral leuk als er onderling contact is met en tussen de ouders.

Oudercommissie
De Kleine Prins heeft een oudercommissie bestaande uit ten minste drie ouders. De oudercommissie heeft een toezichthoudende rol en brengt (bindend) advies uit bij wijzigingen ten aanzien van het beleid. Ook helpt de oudercommissie bij de organisatie van festiviteiten. De ouders die momenteel zitting hebben in de oudercommissie zijn: Maarten de Vries (vader van Cato), Floortje van Bemmel (moeder van Lot) en Itte Overing (moeder van Pieternel en Pim)


Ouderapp
De Kleine Prins maakt gebruik van een ouderapp Bitcare. Dit softwareprogramma is gemaakt voor de kinderopvang. Via een website en/ of app kan door de ouders worden ingelogd en kunnen zij zien wat er op de agenda staat, vakantiedagen kunnen worden doorgegeven en er worden soms foto’s van een activiteit op gezet. Ook kan via de app worden doorgegeven als een kindje niet of later komt.

Onze visie
De Kleine Prins biedt een (emotioneel) veilige en liefdevolle omgeving aan waarin kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. De persoonlijke- en sociale ontwikkeling worden gestimuleerd: doordat kinderen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers de mogelijkheid krijgen sociale interacties te ontdekken, leren ze hoe ze andere mensen met respect kunnen benaderen, hoe ze zorgzaam en behulpzaam kunnen zijn. 

Gordonmethode
De Kleine Prins hanteert als uitgangspunt de methode van Dr. Thomas Gordon. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect staan in deze methode centraal. Het volledige pedagogische beleid en informatie over de methode Gordon kan je vinden op de locatie van De Kleine Prins. Het is ook mogelijk deze per mail toegestuurd te krijgen.

Creativiteit
Op de Kleine Prins wordt veel aandacht besteed aan creatieve activiteiten. We gaan zoveel mogelijk uit van de eigen fantasie van de kinderen en stimuleren die te gebruiken. We doen dit door zo min mogelijk met vaste kaders, zoals kleurplaten, te werken en kinderen met verschillende materialen en methodes in contact te brengen. 

Er is veel muziek te horen op de Kleine Prins, er wordt veel gezongen met de kinderen en eens per twee weken komt er een muzikant of andere kunstenaar langs voor een interactieve voorstelling met de kinderen (zie ook www.memorabelemomenten.nl).  

Voeding
We eten dagelijks een warme biologische maaltijd met de kinderen vanaf 1 jaar. Deze maaltijden worden bereid door Madaga, en zijn speciaal afgestemd op de behoeftes en
smaak van kinderen. Het menu wisselt dagelijks en hangt
op het bord in de centrale hal te lezen. Voor meer informatie
zie ook www.madaga.nl.

Bij de maaltijden wordt water, melk en thee gedronken. Tussendoor krijgen de kinderen nog crackers en fruit. De dag wordt afgesloten met een soepstengel.

Historie

In de jaren tachtig van de 20ste eeuw is kinderdagverblijf De Kleine Prins opgezet door ouders uit de buurt. Vanaf de jaren negentig werd De Kleine Prins onderdeel  van verschillende overkoepelende organisaties. De laatste organisatie wilde deze locatie in 2013 afstoten. Dat ging veel ouders aan het hart want juist de kleinschaligheid, de veiligheid en de unieke sfeer maakten en maken De Kleine Prins zo bijzonder!

De ouders besloten het heft (weer) in eigen hand te nemen.  De Kleine Prins ging vanaf 2014 verder als zelfstandig kinderdagverblijf, geleid door ouders in een ouderbestuur. En daarmee was De Kleine Prins eigenlijk weer terug bij hoe het ooit begon, een kinderdagverblijf,  geleid door ouders en buurtbewoners die van deze plek en van de mensen die er werken, houden. Een groot verschil met hoe het ooit in de jaren tachtig begon is dat er nu een professioneel pedagogisch team is dat voor de kinderen zorgt, het zijn niet meer de ouders zelf die om beurten op de groep staan. Wat gebleven is, zijn betrokken ouders die helpen waar ze kunnen. Bijvoorbeeld op een klusdag, of als er een activiteit wordt. georganiseerd.

Huidige situatie
Sinds 2017 is De Kleine Prins een BV, met drie eigenaren: Pim Hermeling en Ineke van Tol (beiden uit het ouderbestuur en initiatiefnemers van de doorstart) en Madelien de Regt, sinds 2014 werkzaam bij De Kleine Prins als locatiemanager. Daarmee is de continuïteit van De Kleine Prins als zelfstandig kinderdagverblijf gewaarborgd.